top of page
ICS4 - Extended logo.jpg
Proceedings will be live streamed https://winn.press

OVER 4 BILLION VIEWS!!!

ICS3 at the European Parliament was seen by over 4 billion people from around the world. A big thank you goes to all our supporters and to those who donate to this noble and non-profit cause.

Reaction comes from knowledge. Knowledge comes from truthful and factual information. This is what the International Covid Summit is all about. The next edition will go beyond the scope of Covid and cover the other crises the world is facing today.
Our media
WINN - Logo clean.jpg
Our book
Book cover (ebook).jpg
Your support
Donation.webp

Բաժանորդագրվեք մեր տեղեկագրին

Շնորհակալություն ներկայացնելու համար:

World.png

ՓԱՍՏԵՐԸ ԲՈԼՈՐՆ ԵՆ

ԴՈՒՐՍ ԱՅՆ ՀԱՄԱՐ

ՏԵՍՆԵԼՈՒ ԱՇԽԱՐՀ

© 2021-3 RS-ի կողմից ICS-ի համար

  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page